يك عاشقانه

چشم پوشی

 

همين كه ساعت ها با تلفن حرف می زنی به اين فكر افتادم:

هر بار كه شماره تلفن خودم را می گيرم بوق اشغال می زند

اما من

من كه با كسی حرفی نزدم

نمی دانم

شايد تو

در طول اين همه ثانيه و ساعت و سال

با من و سكوت حرف می زدی

می زديم...

 

                                                فرشاد شيرزادي(چاپ شده در روزنامه اطلاعات)

/ 0 نظر / 7 بازدید