به این سایت مراجعه کنید:

www.farshadshirzadi.blogfa.com

/ 2 نظر / 21 بازدید
حسین میدری

سلام و درود بی پایان بر شما و قلم شیوایتان.. "یک ساحل پر از شعر" با شش دوبیتی بروز شد، من و امواج خلیج واژه ها، آمدنتان را بی تابانه چشم به تلاقی آبی ها دوخته ایم، نظرات گرانبهایتان در ذهن لحظه هامان خواهد ماند...

آهوی سرگردان

صدای دلنواز پای بهار از هر کوی و برزنی شنيده ميشه . پيشاپيش اين اتفاق بس خوشايند رو به شما دوست دلبندم همراه با تحفه ای پر از راز از جناب مولانا شادباش می گويم: آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل آمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان زنجیرها را بردریم ما هر یکی آهنگریم چون کوره آهنگران در آتش دل می دمیم آتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم کوبیم ما بی​پا و سر گه پای میدان گاه سرنی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده خامش کنیم و خامشی هم مایه دیوانگیست گرد غریبان چمن خیزید تا جولان کنیم تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم ما طبل خانه عشق را از نعره​ها ویران کنیم جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم آهن گزان چون کلبتین آهنگ آتشدان کنیم کآهن دلان را زین نفس مستعمل فرمان کنیم وین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان کنیم ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیم تا صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیم این عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنیم