درست مثل نوشته هايشسامان شايان(فرشاد شيرزادي)

شايد به نقد كشيدن جملگي آثار «احمد محمود»، «بزرگ علوي» و... كار دشواري به نظر آ يد كه در جاي خود قابل تأمل و تعمق باشد و يا از منظري فراخ، مورد توجه خيل اعظمي از منتقدان قرار گيرد؛ اما به واقع وجه مثبت نقدهاي «عبدالعلي دستغيب» صرفا روي آوردن و پي گرفتن آثار نويسندگان بزرگ ايران نيست، چرا كه هيچ منتقد حرفه اي و نازك بيني، سعي در نظر انداختن بر حجم و «كميت» موضوع ندارد.
راحت و بدون اما و اگر، بي هيچ رودربايستي و قبل از هر چيز بايد گفت كه نقدهاي «عبدالعلي دستغيب» به واقع، نقد توضيحي، محتوايي و جامعه شناختي است و صدالبته نگارش نقدهايي از اين دست به پشتوانه مطالعه عميق يك هنرمند در ادبيات كلاسيك و معاصر ايران و نيز ادبيات ديگر سرزمين ها و همچنين سير همه سويه در مباحث فلسفي خواهد بود.
بسياري، شايد بر اين باور باشند كه يك منتقد، به شخصه، كارش آفرينش خلاقه نيست؛ ولي در پاسخ به گفته ايشان مي بايد اذعان داشت: نه تنها منتقد، بلكه شايد يك مترجم هم، در طول پشت سرنهادن فراز و فرودهاي فراوان، اگر در كار خود همه فن حريف باشد و به خلق نوعي نوگرايي بپردازد، حتما مي توان او را هنرمند خطاب كرد؛ يعني كسي كه چيزي جديد مي آفريند و محصولي به جهان اضافه مي كند.
حال از هر چه بگذريم مي شود بيشتر به نوع و جنس و درونمايه نگاه منتقدي كه عجالتا پشت نقدهايش ايستاده، نظر افكند.
دستغيب در نقد آثار محمود- كسي كه نخستين رمان جنگ را نگاشت- چنان با اوضاع و امور برخورد مي كند كه هر مخاطب، قبل از اين ها، خلاء آفرينش چنين نقدهايي را احساس مي كرده، به زباني ديگر، او همان چيزي را مي گويد كه خواننده احساس مي كند و به شكلي مي بايد گفته مي شد.
اين منتقد به لطف مطالعه هاي فلسفي اش، گاه از نقد اجتماعي، به نقد فلسفي گريز مي زند و از اين پله به آن پله جهش مي كند و نهايت پازلي را مي سازد تا ذهن خواننده با سطرها و بندهايي از رمان درگير شود و خود به خود، پازل را با حركات و كنش پاياني تكميل كند.
از هر چه بگذريم بيش و كم، كم گفته ايم و اگر بخواهيم سويه اي از شخصيت هنري اين منتقد جدي را بر چارچوبه يادداشتي چند صفحه اي بگنجانيم، سخت اشتباه كرده ايم و بيراهه رفته ايم.
اما دوباره باز، مي توان اين جا هم به چهره مهربان دستغيب اشاره كرد، به لبخندها، حركت چشم ها و لرزش گونه هايش، نگاه هايي كه به دل مي نشيند؛ درست مثل نقدها و ترجمه ها و نوشته هايش.

/ 3 نظر / 7 بازدید
a3moon

salam , can you help me? i need good article about like ,would you mind help me?

Ehsan

سلام.دوست عزيز لينکتون را اضافه کردم.اميدوارم موفق باشی عمرت مثل سيگار نباشه و در زندگيت هم زير سيگاری نباشه

Ehsan

سلام.دوست عزيز عوضش کردم.همون روانشناسی بالينی خوبه